Minuta deciziei nr. 12 din 12 septembrie 2018

 R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 12                                                   Dosar nr. 1245/1/2018

Şedinţa din data de 12 septembrie 2018

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, în dosarul nr. 4318/118/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

«Dacă interdicţia absolută de suspendare a judecăţii cauzei, în materie penală, prevăzută de art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală, se raportează la interpretarea sintagmei „ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate” ca având înţelesul „invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate” sau „sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate” invocată în condiţiile cumulative prevăzută de art. 29 din Legea nr. 47/1992, după statuarea preliminară de către instanţa de trimitere privind îndeplinirea condiţiilor pentru sesizarea Curţii Constituţionale».

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 septembrie 2018.