Decizia nr. 17 din 17 septembrie 2018 referitore la interpretarea dispoziţiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) şi (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă necompetenţa materială procesuală a secţiei/completului specializat este o excepție de ordine publică sau privată