Decizia nr. 57 din 17 septembrie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la mențiunea de la pct. VI din anexa nr. 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art. 1-3 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat, art. II din Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale, pct. 1 lit. c) din Precizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 181679/1992 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992, art. 9 şi 51 din Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii, art. 160 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 29, art. 90, art. 76-84 din Legea nr. 10/1972 privind Codul Muncii al Republicii Socialiste România, în sensul de a se stabili dacă veniturile reprezentând ”ajutor contravaloare energie electrică” trebuie luate în considerare la stabilirea cuantumului pensiei