Decizia nr. 60 din 24 septembrie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, în sensul de a se stabili dacă rezoluţia de clasare, prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. b) din același act normativ, poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti doar de către persoana care a formulat sesizarea sau şi de către o altă persoană care se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim privat