Decizia nr. 61 din 24 septembrie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, raportat la art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act