Decizia nr. 62 din 24 septembrie 2018 în sensul de a se stabili dacă poate fi calificată ca sancţiune contravenţională situaţia în care călătorul care urcă într-un mijloc de transport în comun fără bilet de călătorie este obligat să îşi procure un bilet la suprataxă, urmând ca în cazul refuzului să i se încheie proces-verbal de contravenţie şi să i se aplice o sancţiune contravenţională; privind interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) teza I coroborate cu art. 15 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în sensul de a se stabili dacă se poate formula plângere contravenţională împotriva unui înscris prin intermediul căruia se aplică o sancţiune de natură contravenţională chiar dacă acesta nu a fost denumit ”proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei” precum și dacă instanţa sesizată cu o plângere contravenţională poate dispune anularea sancţiunii constând în plata biletului cu suprataxă, în condiţiile în care persoana interesată nu a atacat şi nu a obţinut anularea actului administrativ care prevede posibilitatea achiziţionării biletului cu suprataxă