Minuta deciziei nr. 60 din 24 septembrie 2018

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 60                                                                  Dosar nr. 1316/1/2018

 

Şedinţa din 24 septembrie 2018

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 7787/2/2017, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Dispoziţiile art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare (aplicate prin analogie în ipoteza rezoluţiei de clasare, în temeiul art. 5 alin. 3 din Codul de procedură civilă, urmare Deciziei Curţii Constituţionale nr. 397 din 3 iulie 2014 şi vidului legislativ existent), se interpretează în sensul că rezoluţia de clasare, prevăzută de art. 47 alin. (1) lit. b), poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti doar de către persoana care a formulat sesizarea sau şi de către o altă persoană care se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim privat, cum ar fi, spre exemplu, magistratul împotriva căruia a fost formulată sesizarea la Inspecţia Judiciară, sesizare ce a fost clasată”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 septembrie 2018.