Minuta deciziei nr. 66 din 1 octombrie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 66                                                                      Dosar nr. 1320/1/2018 Şedinţa din 1 octombrie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava… Read moreMinuta deciziei nr. 66 din 1 octombrie 2018

Decizia nr. 66 din 1 octombrie 2018 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 şi art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, raportat la dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Minuta deciziei nr. 66 din 1 octombrie 2018 Decizia nr. 66 din 1 octombrie 2018

Decizia nr. 18 din 1 octombrie 2018 cu privire la competența materială de soluționare a recursurilor declarate ca urmare a pronunțării Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017, împotriva hotărârilor pronunțate în apel de către tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv

Minuta deciziei nr. 18 din 1 octombrie 2018 Decizia nr. 18 din 1 octombrie 2018

Comunicat privind decizia pronunţată în recurs în interesul legii în şedinţa din 1 octombrie 2018

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice  C O M U N I C A T În ședința din 1 octombrie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în… Read moreComunicat privind decizia pronunţată în recurs în interesul legii în şedinţa din 1 octombrie 2018