Decizia nr. 64 din 1 octombrie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă raportat la art. 493 alin. (5) din același cod, în sensul de a se stabili dacă este admisibilă cererea de revizuire a unei decizii pronunţate în completul de filtru, faţă de sintagma „nu este supusă niciunei căi de atac”, atunci când, în urma sesizării Curţii Constituţionale, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a textului de lege care a stat la baza soluţionării recursului, după pronunţarea hotărârii în completul de filtru