Minuta deciziei nr. 65 din 1 octombrie 2018

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 65                                            Dosar nr. 1624/1/2018

Şedinţa din 1 octombrie 2018

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Gorj – Secţia I civilă, în dosarul nr. 11349/318/2017, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea sintagmei „continuarea studiilor” cuprinsă în dispoziţiile art. 499 alin. (3) din Codul civil.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 1 octombrie 2018.