Minuta deciziei nr. 16 din 11 octombrie 2018

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.16                                                           Dosar nr.1818/1/2018

Şedinţa din data de 11 octombrie 2018

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.2199/104/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „Dacă motivarea sentinţei penale de către o persoană care a avut calitatea de judecător în momentul pronunţării, dar pe care nu o mai are în momentul redactării motivelor, ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare, reprezintă un motiv de nulitate absolută a hotărârii respective, în temeiul art.281 alin.(1) lit. a din Codul de procedură penală raportat la art.406 alin.(2) din Codul de procedură penală”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 octombrie 2018.