Decizia nr. 21 din 15 octombrie 2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. d), art. 83 alin. (1) şi art. 86 din O.G. nr. 26/2000, raportate la prevederile art. 39 din Legea nr. 77/1994 şi ale art. 18 şi art. 23 din O.U.G nr. 88/1997 în ceea ce privește dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, a asociațiilor care au fost înființate în temeiul art. 1 din Legea nr. 77/1994 și art. 16 din O.U.G. nr. 88/1997

Minuta deciziei nr. 21 din 15 octombrie 2018 Decizia nr. 21 din 15 octombrie 2018

Decizia nr. 20 din 15 octombrie 2018 referitoare la interpretarea și aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) – g), l) şi n), art. 27 alin. (l) – (3) şi alin. (5) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art. 8 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, precum şi ale art. 27 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin H.G. nr. 1332/2010

Minuta deciziei nr. 20 din 15 octombrie 2018 Decizia nr. 20 din 15 octombrie 2018

Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 15 octombrie 2018

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice   C O M U N I C A T   În şedinţa din 15 octombrie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 15 octombrie 2018

Decizia nr. 72 din 15 octombrie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 102 alin. (1) teza I și teza a II-a din Legea nr. 85/2014, în sensul de a se stabili dacă cererea de admitere a creanțelor se depune numai la tribunal sau poate fi depusă și la administratorul judiciar precum și dacă cererea de admitere a creanțelor depusă la administratorul judiciar în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii, dar nedepusă în termen la tribunal este considerată a fi formulată în termen

Minuta deciziei nr. 72 din 15 octombrie 2018 Decizia nr. 72 din 15 octombrie 2018