Decizia nr. 20 din 15 octombrie 2018 referitoare la interpretarea și aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) – g), l) şi n), art. 27 alin. (l) – (3) şi alin. (5) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art. 8 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, precum şi ale art. 27 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin H.G. nr. 1332/2010