Decizia nr. 67 din 15 octombrie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietății, în sensul de a se lămuri dacă sporul lunar de dificultate de până la 50% din salariul de bază se acordă membrilor comisiilor constituite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 doar pe o perioadă de un an ce curge de la intrarea în vigoare a legii sau acest spor se cuvine membrilor comisiilor pe întreaga perioadă de derulare a activității specifice în cadrul acestor comisii