Decizia nr. 70 din 15 octombrie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în forma anterioară modificărilor aduse de O.U.G. nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, în sensul de a se stabili dacă în categoria beneficiarilor sunt sau nu cuprinşi şi plătitorii prevăzuţi de dispoziţiile art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ sau numai persoana asigurată