Decizia nr. 72 din 15 octombrie 2018 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 102 alin. (1) teza I și teza a II-a din Legea nr. 85/2014, în sensul de a se stabili dacă cererea de admitere a creanțelor se depune numai la tribunal sau poate fi depusă și la administratorul judiciar precum și dacă cererea de admitere a creanțelor depusă la administratorul judiciar în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii, dar nedepusă în termen la tribunal este considerată a fi formulată în termen