Minuta deciziei nr. 23 din 12 noiembrie 2018

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul competent să judece recursul în interesul legii Minuta deciziei nr. 23                                                                     Dosar nr. 2062/1/2018 Şedinţa de la 12 noiembrie 2018   ÎN NUMELE LEGII D E… Read moreMinuta deciziei nr. 23 din 12 noiembrie 2018

Decizia nr. 23 din 12 noiembrie 2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 43 din O.G. nr. 121/1998 raportat la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 și art. 109 din Legea nr. 188/1999, privind instanța de contencios administrativ competentă material să soluționeze litigiile având ca obiect acțiuni în anularea deciziilor de imputare și a hotărârilor comisiilor de jurisdicție a imputațiilor constituite la nivelul ministerelor și autorităților publice centrale, în situația în care reclamanții au urmat procedura administrativ-jurisdicțională prevăzută de O.G. nr. 121/1998

Minuta deciziei nr. 23 din 12 noiembrie 2018 Decizia nr. 23 din 12 noiembrie 2018

Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 12 noiembrie 2018

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice   C O M U N I C A T   În şedinţa din 12 noiembrie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 12 noiembrie 2018

Minuta deciziei nr. 80 din 12 noiembrie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr.80                                               Dosar nr. 2061/1/2018 Şedinţa din 12 noiembrie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE:                   Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Secția… Read moreMinuta deciziei nr. 80 din 12 noiembrie 2018

Decizia nr. 80 din 12 noiembrie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în forma anterioară modificării acesteia prin O.U.G. nr. 98/2016 în sensul de a se stabili dacă evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de compensare se face în considerarea situației juridice, a caracteristicilor tehnice și categoriei de folosință a imobilului de la data emiterii deciziei, sau în funcție de categoria de folosință și caracteristicile tehnice ale imobilului, avute în vedere la data preluării lui precum și dacă dispozițiile art. 4 raportate la art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 98/2016 se aplică și deciziilor de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii și aflate pe rolul instanțelor judecătorești

Minuta deciziei nr. 80 din 12 noiembrie 2018 Decizia nr. 80 din 12 noiembrie 2018