Decizia nr. 77 din 12 noiembrie 2018 în sensul de a se stabili, prin raportare la dispozițiile art. 35 din Decretul nr. 31/1954, natura juridică a denunțării unilaterale a unui contract de către organele de conducere ale persoanei juridice, în ipoteza în care nici legea şi nici contractul nu reglementează dreptul de denunţare unilaterală a contractului