Minuta deciziei nr. 77 din 12 noiembrie 2018

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 77                                           Dosar nr. 1981/1/2018

Şedinţa din 12 noiembrie 2018

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Bacău – Secţia I civilă, în dosarul nr. 4299/110/2016, cu privire la următoarea chestiune de drept: „Denunţarea unilaterală a unui contract de către organele de conducere ale persoanei juridice, în ipoteza în care nici legea şi nici contractul nu reglementează dreptul de denunţare unilaterală a contractului constituie act juridic sau fapt juridic ilicit în sensul art. 35 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, cu modificările şi completările ulterioare? „

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură

civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 noiembrie 2018.