Decizia nr. 24 din 26 noiembrie 2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 26 alin. (4) din O.U.G. nr. 27/2006, în sensul de a se stabili dacă indemnizaţia de instalare prevăzută de art. 26 alin. (1) – (3) din același act normativ, se restituie sau nu în cazul absolvenţilor care, la încadrarea ca procurori imediat după terminarea studiilor superioare juridice sau, după caz, a Institutului Naţional al Magistraturii, în unităţi din altă localitate decât cea de domiciliu, au beneficiat de o indemnizaţie de instalare egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară corespunzătoare funcţiei în care au fost încadraţi, iar, ulterior, în executarea obligaţiei prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, s-au prezentat la examenul de capacitate, au promovat examenul şi au fost numiţi judecători sau, după caz, procurori, în unităţi din altă localitate decât cea în care au efectuat perioada de stagiu