Decizia nr. 25 din 26 noiembrie 2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din H.G. nr. 679/2003 și art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004, respectiv dacă aceste dispoziții legale sunt derogatorii de la obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă în sensul art. 1 alin. (2), art. 144 și art. 149 din Codul muncii

Minuta deciziei nr. 25 din 26 noiembrie 2018 Decizia nr. 25 din 26 noiembrie 2018

Minuta deciziei nr. 85 din 26 noiembrie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr.85                                                Dosar nr. 2428/1/2018 Şedinţa din 26 noiembrie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti… Read moreMinuta deciziei nr. 85 din 26 noiembrie 2018

Decizia nr. 85 din 26 noiembrie 2018 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în sensul de a se stabili dacă termenul de 6 luni este un termen de decădere sau un termen de prescripție precum și dacă, după expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, dreptul subiectiv al persoanei îndreptăţite de a obţine măsuri reparatorii este sau nu afectat

Minuta deciziei nr. 85 din 26 noiembrie 2018 Decizia nr. 85 din 26 noiembrie 2018

Decizia nr. 84 din 26 noiembrie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46 – 48 din Legea nr. 230/2007 și art. 12 pct. B lit. c) din H.G. nr. 1588/2007 privind existența sau inexistența unei afectațiuni speciale a sumelor datorate lunar de terțul poprit debitoarei asociația de proprietari, în cererile având ca obiect validarea popririi înființate asupra sumelor de bani datorate de către membrii asociației de proprietari cu titlu de cheltuieli lunare de întreținere, în cazurile în care debitoarea este asociația de proprietari, creditor un terț, iar membrii asociației de proprietari sunt terți popriți

Minuta deciziei nr. 84 din 26 noiembrie 2018 Decizia nr. 84 din 26 noiembrie 2018

Minuta deciziei nr. 84 din 26 noiembrie 2018

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 84                                               Dosar nr. 2297/1/2018 Şedinţa din 26 noiembrie 2018 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Tribunalul Mureş – Secţia… Read moreMinuta deciziei nr. 84 din 26 noiembrie 2018