Decizia nr. 84 din 26 noiembrie 2018 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46 – 48 din Legea nr. 230/2007 și art. 12 pct. B lit. c) din H.G. nr. 1588/2007 privind existența sau inexistența unei afectațiuni speciale a sumelor datorate lunar de terțul poprit debitoarei asociația de proprietari, în cererile având ca obiect validarea popririi înființate asupra sumelor de bani datorate de către membrii asociației de proprietari cu titlu de cheltuieli lunare de întreținere, în cazurile în care debitoarea este asociația de proprietari, creditor un terț, iar membrii asociației de proprietari sunt terți popriți