Decizia nr. 25 din 26 noiembrie 2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din H.G. nr. 679/2003 și art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004, respectiv dacă aceste dispoziții legale sunt derogatorii de la obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă în sensul art. 1 alin. (2), art. 144 și art. 149 din Codul muncii