Decizia nr. 83 din 26 noiembrie 2018 referitor la aplicarea dispozițiilor art. 151 și a anexei la O.G. nr. 21/2007 şi ulterior datei de 1 ianuarie 2010, în raport cu dispoziţiile art. 30 alin. (5) din Legea-cadru nr. 330/2009 precum și cu privire la actul normativ aplicabil evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, în scopul stabilirii salariilor de bază ale acestora, ca urmare a anulării de către instanţa de contencios administrativ a H.G. nr. 1672/2008