Decizia nr. 85 din 26 noiembrie 2018 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în sensul de a se stabili dacă termenul de 6 luni este un termen de decădere sau un termen de prescripție precum și dacă, după expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, dreptul subiectiv al persoanei îndreptăţite de a obţine măsuri reparatorii este sau nu afectat