Minuta deciziei nr. 83 din 26 noiembrie 2018

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 83                                                      Dosar nr. 2493/1/2018

Şedinţa din 26 noiembrie 2018

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti -Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 8793/3/2017, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

 „1. Pentru personalul bugetar căruia modalitatea de stabilire şi calcul a salariului de bază i-a fost prevăzută în art. 151 şi în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, introduse prin Legea de aprobare nr. 353/2007, această modalitate de stabilire şi de calcul a salariilor de bază ar fi trebuit avută în vedere, sub aspectul cuantumului salariului de bază datorat, şi ulterior datei de 1 ianuarie 2010, în raport cu dispoziţiile art. 30 alin. (5) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare?

2. Faţă de dispoziţiile art. 151 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007, introduse prin Legea de aprobare nr. 353/2007 şi de împrejurarea anulării de către instanţa de contencios administrativ a Hotărârii Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază, care este actul normativ aplicabil evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, în scopul stabilirii salariilor de bază ale acestora?”.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 26 noiembrie 2018.