Decizia nr. 86 din 10 decembrie 2018 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în sensul de a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității în raport cu cele reținute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-183/14