Decizia nr. 2 din 14 ianuarie 2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă, privind determinarea competenței materiale procesuale a tribunalelor specializate în soluţionarea, în apel, a cererilor formulate în procedura executării silite