Minuta deciziei nr. 1 din 15 ianuarie 2019

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 1                                                  Dosar nr. 2750/1/2018

Şedinţa din data de 15 ianuarie 2019

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală în dosarul nr. 1495/85/2016 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept:

„1.Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 din Codul penal – în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră ce are calitatea de concubină/soţie a inculpatului.

2.Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 din Codul penal – în modalitatea „obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei” lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră ce are calitatea de concubină/soţie a inculpatului.

3.Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal – în modalitatea săvârşirii întregii activităţi de prostituţie pe teritoriul altui stat în care această activitate este autorizată potrivit legii lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii.”

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 ianuarie 2019.