Minuta deciziei nr. 7 din 21 martie 2019

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.7                                                                 Dosar nr.225/1/2019

Şedinţa din data de 21 martie 2019

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr.1005/336/2018, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă interpretarea dispoziţiilor art.551 din Legea nr.254/2013 permite, în cadrul contestaţiei la executare formulate în baza art.598 lit.d din Codul de procedură penală, schimbarea încadrării juridice şi a regimului sancţionator avut în vedere la momentul judecării cauzei, ca o consecinţă a recalculării pedepsei „executate sau considerată ca executată”, astfel recalculată, urmare aplicării dispoziţiilor art.551 din Legea nr.254/2013 cu raportare la art.43 alin.(1) şi (5) din Codul penal”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 martie 2019.