Decizia nr. 4 din 14 ianuarie 2019 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 972, art. 1055, art. 1074, art. 1086, art. 1087, art. 1088, art. 1089 şi art. 1090 din noul Cod civil în sensul de a se stabili cum se determină rezerva succesorală, cotitatea disponibilă specială şi cota succesorală a soţului supravieţuitor instituit legatar universal, în condiţiile în care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi ai defunctului decât cei comuni

Minuta deciziei nr. 4 din 14 ianuarie 2019 Decizia nr. 4 din 14 ianuarie 2019

Decizia nr. 2 din 14 ianuarie 2019 în sensul de a se stabili dacă recursurile declarate împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate după publicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017 în Monitorul Oficial al României nr. 582 din 20 iulie 2017, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite anterior publicării deciziei, recursuri nesoluționate până la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Curții Constituționale nr. 454/2018 (1 octombrie 2018), devin admisibile sau își mențin caracterul inadmisibil rezultat din interpretarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României cât privește producerea efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017, dată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 52/2018

Minuta deciziei nr. 2 din 14 ianuarie 2019 Decizia nr. 2 din 14 ianuarie 2019

Minuta deciziei nr. 1 din 14 ianuarie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 1                                              Dosar nr. 2678/1/2018   Şedinţa din 14 ianuarie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul… Read moreMinuta deciziei nr. 1 din 14 ianuarie 2019