Decizia nr. 7 din 11 februarie 2019 referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 1 din O.G. nr. 10/2007 și art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, în sensul de a se stabili momentul până la care pot fi acordate majorările prevăzute în art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 10/2007, respectiv dacă pot fi acordate până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 sau și după intrarea în vigoare a acestei legi

Minuta deciziei nr. 7 din 11 februarie 2019 Decizia nr. 7 din 11 februarie 2019

Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 1.616 – 1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) și (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529 – 531 din Codul civil și art. 729 alin. (3) și (7) din Codul de procedură civilă, referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligațiilor de întreținere datorate de părinți copiilor, atunci când copiii au fost separați, iar fiecare dintre părinți prestează întreținere copiilor care nu locuiesc împreună cu el

Minuta deciziei nr. 6 din 11 februarie 2019 Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019

Decizia nr. 7 din 11 februarie 2019 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (5) din Legea nr. 77/2016, în sensul de a se stabili dacă pot solicita stingerea obligațiilor izvorâte din contractele de credit și debitorii care sunt supuși în continuare unei executări silite, deși executarea silită a imobilului ipotecat a fost finalizată prin adjudecare

Minuta deciziei nr. 7 din 11 februarie 2019 Decizia nr. 7 din 11 februarie 2019

Minuta deciziei nr. 6 din 11 februarie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr.  6                                             Dosar nr. 2877/1/2018 Şedinţa din 11 februarie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de… Read moreMinuta deciziei nr. 6 din 11 februarie 2019