Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 165 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, în sensul de a se lămuri sintagma ”salarii brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă” prin raportare la actele normative care reglementau modul de întocmire a carnetului de muncă și care stabileau că în acesta se înscrie retribuția tarifară de încadrare