Decizia nr. 8 din 25 februarie 2019 referitor la interpretarea art. 191 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, în sensul de a se stabili dacă reprezintă o normă specială ce derogă de la norma generală, instituită de art. 109 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 şi stabileşte o competenţă specială a şefului serviciului poliţiei rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenţia, sub aspectul aplicării sancţiunii contravenţionale complementare, în situaţia în care contravenientul a săvârşit fapta pe raza de competenţă a altui judeţ decât cel care îl are în evidenţă