Minuta deciziei nr. 3 din 26 februarie 2019

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.3                                      Dosar nr.3394/1/2018 conexat cu 77/1/2019

Şedinţa din data de 26 februarie 2019

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.888 alin.(2) din Legea nr.207/2018.

Fără cale de atac.

Admite sesizările formulate de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, în dosarul nr.1996/1/2018 şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, în dosarul nr.2197/1/2018 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

„În interpretarea dispoziţiilor art.67 alin.(3) din Legea nr.304/2004, art.888 alin.(2) din Legea nr.207/2018 şi a art.3 alin.(1) lit.c2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002, participarea la şedinţele de judecată în cauzele de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru investigarea infracţiunilor de justiţie, în care urmărirea penală   s-a efectuat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, se asigură de procurori din cadrul Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie?”

şi

„În cazul infracţiunilor prevăzute de art.7 lit.b) din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, dacă prin intrarea în vigoare  a prevederilor art.888 alin.(2) din Legea nr.304/2004 încetează competenţa funcţională de a participa la şedinţa de judecată conform dispoziţiilor art.67 alin.(3) din Legea nr.304/2004 pentru procurorul care a efectuat sau a supravegheat urmărirea penală, ori pentru un alt procuror din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie desemnat de conducătorul parchetului, conform art.3 alin.(1) lit.c2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie”.

Stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art.888 alin.(2) din Legea nr.304/2004, participarea la şedinţele de judecată în cauzele de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru investigarea infracţiunilor de justiţie, în care urmărirea penală s-a efectuat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, se asigură de procurori din cadrul Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă instanţa învestită cu judecarea cauzei.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 februarie 2019.

Minuta încheierii              Dosarul nr.3394/1/2018 conexat cu Dosarul nr.77/1/2019

Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12 iunie 2019

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Îndreptarea erorii materiale evidente strecurată în minuta deciziei nr.3 din 26 februarie 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în dosarul nr.3394/1/2018 conexat cu dosarul nr.77/1/2019, în sensul că alin.1 al minutei anterior menţionate va avea următorul conţinut:

„Respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.888 alin.(2) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

    Prezenta încheiere face parte integrantă din minuta deciziei a cărei îndreptare de eroare s-a dispus.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12 iunie 2019.