Decizia nr. 9 din 11 martie 2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, în sensul de a se stabili dacă activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran este considerată activitate desfăşurată în „unitate minieră” şi poate fi încadrată în condiţii speciale de muncă

Minuta deciziei nr. 9 din 11 martie 2019 Decizia nr. 9 din 11 martie 2019

Decizia nr. 12 din 11 martie 2019 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 1.155 alin. (2) din Codul civil, în sensul de a se stabili dacă există posibilitatea începerii executării silite a bunurilor moştenirii împotriva moştenitorilor acceptanţi ai debitorului decedat, cât timp nu au fost stabilite cotele succesorale şi calitatea de moştenitor a acestora în cadrul dezbaterii succesorale

Minuta deciziei nr. 12 din 11 martie 2019 Decizia nr. 12 din 11 martie 2019

Minuta deciziei nr. 11 din 11 martie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 11                                                Dosar nr. 3151/1/2018 Şedinţa din 11 martie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri… Read moreMinuta deciziei nr. 11 din 11 martie 2019