Decizia nr. 10 din 11 martie 2019 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 în sensul de a se stabili dacă pentru acordarea pensiei de serviciu la stabilirea îndeplinirii condiţiilor de vechime trebuie avută în vedere numai vechimea în funcţia de judecător şi procuror, conform prevederilor art. 4 lit. d) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 şi ale Legii nr. 47/1992 referitoare la pensiile de serviciu şi acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului de până la 2 ani sau poate fi avută în vedere şi vechimea în alte funcţii de specialitate juridică asimilată cu vechimea în magistratură în conformitate cu art. 82 alin. (1), astfel cum a fost interpretat prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 26/2015, art. 82 alin. (2) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004