Decizia nr. 11 din 11 martie 2019 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1), (11) şi (13) din O.U.G. nr. 57/2015 raportat la prevederile anexei nr. IV capitolul I lit. b) nr. crt. 1 din Legea-cadru nr. 284/2010, în sensul de a se stabili dacă, din punct de vedere al salarizării, funcția de actor este similară cu celelalte funcții menționate în anexa nr. IV capitolul I lit. b) nr. crt. 1 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi dacă acestea se includ în sintagma „fiecare funcție” prevăzută la art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015 sau, dimpotrivă, funcția de actor, din punct de vedere al salarizării, nu poate fi similară cu celelalte funcții prevăzute în aceeași anexă nr. IV capitolul I lit. b) nr. crt. 1 din Legea-cadru nr. 284/2010