Decizia nr. 9 din 11 martie 2019 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul de a se stabili dacă acestea sunt incidente în cazul suspendării de drept a judecării cererii, conform art. 64 alin. (4) din acelaşi cod şi dacă reluarea judecării procesului se face prin cerere de redeschidere, formulată de una dintre părţile din proces, sau operează din oficiu, după pronunţarea hotărârii de către instanţa de apel