Minuta deciziei nr. 13 din 11 martie 2019

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 13                                                Dosar nr. 2917/1/2018

Şedinţa din 11 martie 2019

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1419/187/C/2017-R, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept: „Dacă, în cazul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 77/2016, prezintă relevanţă criteriul evaluabil în bani al cererii în aprecierea posibilităţii exercitării recursului”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 martie 2019.