Decizia nr. 14 din 25 martie 2019 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, în sensul de a se stabili dacă, pentru o persoană care a ocupat o funcţie eligibilă şi faţă de care s-a constatat, în legătură cu această funcţie, existenţa conflictului de interese, se aplică decăderea din dreptul de a exercita o funcţie publică, potrivit art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 176/2010 sau i se aplică doar decăderea prevăzută de dispoziţiile art. 25 alin. (2) teza a II- a din același act normativ