Decizia nr. 13 din 8 aprilie 2019 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în sensul dacă acestea constituie sau nu un impediment legal la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale

Minuta deciziei nr. 13 din 8 aprilie 2019 Decizia nr. 13 din 8 aprilie 2019

Decizia nr. 12 din 8 aprilie 2019 referitoare la faptul că sumele reprezentând impozite locale datorate pentru bunuri valorificate în procedură, grevate de o cauză de preferinţă în favoarea unui creditor (sau „de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel”, în terminologia Legii nr. 85/2006), devenite scadente după data intrării în faliment a debitorului, nu beneficiază de ordinea de prioritate la plată instituită prin art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, respectiv, art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Minuta deciziei nr. 12 din 8 aprilie 2019 Decizia nr. 12 din 8 aprilie 2019

Minuta deciziei nr. 17 din 08 aprilie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 17                                                      Dosar nr. 97/1/2019 Şedinţa din 8 aprilie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti,… Read moreMinuta deciziei nr. 17 din 08 aprilie 2019

Minuta deciziei nr. 16 din 08 aprilie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 16                                                        Dosar nr. 3398/1/2018 Şedinţa din 8 aprilie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi –… Read moreMinuta deciziei nr. 16 din 08 aprilie 2019