Decizia nr. 18 din 6 mai 2019 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991, în sensul de a se stabili dacă aceste prevederi legale se coroborează/ întregesc cu Ordinul nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației în ce privește limita de presiune acustică/ nivelul de zgomot precum şi dacă stabilirea zgomotului la „intensitate mare” în sensul art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61/1991 sau la „intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor” în sensul art. 2 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 trebuie să se facă în mod obiectiv prin mijloace tehnice omologate