Minuta deciziei nr. 18 din 6 mai 2019

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 18                                                                  Dosar nr. 604/1/2019

Şedinţa din 6 mai 2019

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Arad – Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 14196/55/2017, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

<<- în interpretarea art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi liniştii publice, aceste prevederi legale se coroborează/ întregesc cu Ordinul nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației în ce privește limita de presiune acustică/ nivelul de zgomot?

– stabilirea zgomotului la „intensitate mare” în sensul art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61/1991 sau la „intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor” în sensul art. 2 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 trebuie să se facă în mod obiectiv prin mijloace tehnice omologate sau nu?>>

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 mai 2019.