Decizia nr. 20 din 20 mai 2019 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017 coroborat cu prevederile art. 44 din Legea-cadru nr. 153/2017 şi stabilirea „modalităţii în care mai pot fi considerate suspendate ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, ulterior datei de 1 iulie 2017, dată la care au fost abrogate aceste drepturi prin Legea-cadru nr. 153/2017”