Decizia nr. 23 din 20 mai 2019 referitor la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 unui cesionar de drepturi litigioase beneficiar al unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care i s-ar fi stabilit cuantumul despăgubirilor cuvenite, hotărâre rămasă definitivă după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013