Minuta deciziei nr. 36 din 28 iunie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 36                                                                  Dosar nr. 946/1/2019 Şedinţa din 28 iunie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE:   Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de… Read moreMinuta deciziei nr. 36 din 28 iunie 2019

Decizia nr. 21 din 24 iunie 2019 cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din anexa nr. VII – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” la Legea-cadru nr. 284/2010, în ceea ce priveşte acordarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă/serviciu şi plata drepturilor salariale aferente, cu luarea în considerare şi a perioadei de studii în unitatea de învăţământ militar

Minuta deciziei nr. 21 din 24 iunie 2019 Decizia nr. 21 din 24 iunie 2019

Minuta deciziei nr. 35 din 24 iunie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 35                                                                Dosar nr. 2551/1/2016   Şedinţa din 24 iunie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de Ocolul Silvic… Read moreMinuta deciziei nr. 35 din 24 iunie 2019

Decizia nr. 34 din 24 iunie 2019 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 în sensul recunoaşterii competenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor de a verifica şi legalitatea respingerii cererii de restituire în natură ori în sensul limitării acestei competenţe la verificările strict prevăzute de alin. (5) al acestui articol, respectiv, precum şi cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 în sensul de a se stabili dacă instanța judecătorească dispune măsura restituirii în natură, fără a depăşi competenţele etapei de analiză ce se desfăşoară în procedura de validare/invalidare ori obligă Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor să trimită dosarul unităţii deţinătoare a imobilului, pentru emiterea de către aceasta a actului de restituire

Minuta deciziei nr. 34 din 24 iunie 2019 Decizia nr. 34 din 24 iunie 2019