Decizia nr. 26 din 03 iunie 2019 referitoare la faptul că situaţia în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor, în timp ce, pentru ceilalţi membri, este semnată de către preşedintele completului sau de preşedintele instanţei, în condiţiile art. 426 alin. (4) C. proc. civ., nu se încadrează în ipoteza prevăzută de art. 503 alin. (2) pct. 1 C. proc. civ.