Minuta deciziei nr. 26 din 3 iunie 2019

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 26                                                 Dosar nr. 545/1/2019

Şedinţa din 3 iunie 2019

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Ploieşti – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 2231/105/2018/a1, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

Situaţia în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor, în timp ce, pentru ceilalţi membri, este semnată de către preşedintele completului sau de președintele instanţei, în condițiile art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă, nu se încadrează în ipoteza prevăzută de dispoziţiile art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 3 iunie 2019.