Decizia nr. 23 din 14 octombrie 2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. a), b), e) şi f) şi art. 8 din O.G. nr. 85/2004 raportat la art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2), art. 272 din Codul de procedură civilă ori şi art. 5 din Legea nr. 455/2001, în sensul de a se stabili dacă poate constitui titlu executoriu contractul privind serviciile financiare încheiat la distanţă care nu cuprinde semnătura olografă sau semnătura electronică extinsă a debitorului

Minuta deciziei nr. 23 din 14 octombrie 2019 Decizia nr. 23 din 14 octombrie 2019

Minuta deciziei nr. 49 din 14 octombrie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr.49                                                      Dosar nr. 1583/1/2019 Şedinţa din 14 octombrie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia… Read moreMinuta deciziei nr. 49 din 14 octombrie 2019

Minuta deciziei nr. 48 din 14 octombrie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 48                                                        Dosar nr. 1951/1/2019 Şedinţa din 14 octombrie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate de Tribunalul Călăraşi –… Read moreMinuta deciziei nr. 48 din 14 octombrie 2019

Decizia nr. 48 din 14.10.2019 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 – forma în vigoare în anul 2008, prin raportare la art. 27 alin. (7) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005 şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, din perspectiva art. l din Protocolul nr. l adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Minuta deciziei nr. 48 din 14 octombrie 2019 Decizia nr. 48 din 14 octombrie 2019

Comunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 14 octombrie 2019

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  C O M U N I C A T În ședința din 14 octombrie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în şedinţa din 14 octombrie 2019